Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 11/1/2024

19 nước, 3 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua