Thanhvn0404 1561 +12
1101 1478 -12

Kiểu: Cờ tướng, 11/1/2024

22 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ