Thanhvn0404
  • Cờ tướng: Số trận: 2601, Thắng: 1235, Thua: 1246, Điểm: 1622
  • Cờ úp: Số trận: 697, Thắng: 333, Thua: 363, Điểm: 1427

Các trận gần đây của Thanhvn0404