1101 1484 +16
Chestlover 1477 -16

Kiểu: Cờ tướng, 13/1/2024

36 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua