Chestlover
  • Cờ tướng: Số trận: 1320, Thắng: 527, Thua: 750, Điểm: 1532
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Chestlover