COUPOL 1648 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

44 nước, 8 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua