COUPOL
 • Cờ úp: Số trận: 222, Thắng: 130, Thua: 92, Điểm: 1398
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của COUPOL

 • Cờ úp - hôm qua
  COUPOL 1413 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  COUPOL 1431 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  COUPOL 1419 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4 ngày trước
  COUPOL 1434 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 6 ngày trước
  COUPOL 1436 -19
  vs
  51010 1380 +19
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  COUPOL 1455 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  COUPOL 1455 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  COUPOL 1455 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Chin1 1559 +12
  vs
  COUPOL 1467 -12