COUPOL 1648 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

68 nước, 14 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua