na0963225 1288 +12
Mr.Man 1190 -12

Kiểu: Cờ tướng, 14/1/2024

46 nước, 8 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết