Mr.Man
 • Cờ tướng: Số trận: 222, Thắng: 30, Thua: 192, Điểm: 968
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Mr.Man

 • Cờ tướng - 27/1/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  Mr.Man 968 0
 • Cờ tướng - 27/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 27/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/1/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  Mr.Man 968 0
 • Cờ tướng - 26/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/1/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  Mr.Man 968 0
 • Cờ tướng - 26/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 26/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 25/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 25/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 25/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 25/1/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  Mr.Man 968 0
 • Cờ tướng - 25/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 25/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 25/1/2024
  Mr.Man 968 0
  vs
  Anonymous 0 0