1101 1505 +23
thanhluong7 1712 -23

Kiểu: Cờ tướng, 14/1/2024

2 nước, 0 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua