thanhluong7
  • Cờ tướng: Số trận: 7484, Thắng: 4969, Thua: 2467, Điểm: 1640
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của thanhluong7