Minhchoi100 1336 -19
na0963225 1271 +19

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

41 nước, 6 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua