Minhchoi100
  • Cờ úp: Số trận: 37, Thắng: 15, Thua: 22, Điểm: 1298
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Minhchoi100