na0963225 1290 -13
Minhchoi100 1317 +13

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

75 nước, 14 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết