COUPOL 1707 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2024

23 nước, 2 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ