1101 1508 +2
bichlk 1540 -2

Kiểu: Cờ tướng, 16/1/2024

153 nước, 23 phút : 0 giây

Hòa cờ!