bichlk
  • Cờ tướng: Số trận: 332, Thắng: 163, Thua: 147, Điểm: 1464
  • Cờ úp: Số trận: 1801, Thắng: 902, Thua: 890, Điểm: 1486

Các trận gần đây của bichlk