V74091497 1286 -15
na0963225 1300 +15

Kiểu: Cờ tướng, 18/1/2024

109 nước, 13 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ