V74091497
 • Cờ tướng: Số trận: 419, Thắng: 147, Thua: 263, Điểm: 1217
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của V74091497

 • Cờ tướng - 19/1/2024
  V74091497 1222 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19/1/2024
  V74091497 1222 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19/1/2024
  V74091497 1264 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19/1/2024
  V74091497 1281 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 19/1/2024
  V74091497 1287 0
  vs
  Anonymous 0 0