V74091497 1256 -15
na0963225 1330 +15

Kiểu: Cờ tướng, 18/1/2024

47 nước, 5 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ