V74091497 1258 -15
na0963225 1328 +15

Kiểu: Cờ tướng, 18/1/2024

59 nước, 4 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ