na0963225 1343 -17
V74091497 1243 +17

Kiểu: Cờ tướng, 18/1/2024

145 nước, 16 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua