Xaydung 1631 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 21/1/2024

2 nước, 0 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua