Xaydung
 • Cờ úp: Số trận: 3038, Thắng: 1917, Thua: 1113, Điểm: 1684
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Xaydung

 • Cờ úp - 4/2/2024
  Xaydung 1621 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 4/2/2024
  Anonymous 0 0
  vs
  Xaydung 1621 0
 • Cờ úp - 4/2/2024
  Xaydung 1621 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/1/2024
  Xaydung 1631 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 21/1/2024
  Xaydung 1631 0
  vs
  Anonymous 0 0