Xaydung
 • Cờ úp: Số trận: 2969, Thắng: 1869, Thua: 1092, Điểm: 1531
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Xaydung

 • Cờ úp - 5 giờ trước
  Xaydung 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Xaydung 1531 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Xaydung 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Xaydung 1531 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Xaydung 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Xaydung 1531 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  Xaydung 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Xaydung 1531 0
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  Xaydung 1531 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  Xaydung 1545 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Xaydung 1545 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Xaydung 1547 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  Xaydung 1534 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Xaydung 1534 0
  vs
  Anonymous 0 0