Xaydung 1631 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 21/1/2024

35 nước, 3 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ