den1208 1305 -15
na0963225 1326 +15

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2024

19 nước, 2 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua