den1208
  • Cờ tướng: Số trận: 7, Thắng: 0, Thua: 7, Điểm: 1275
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của den1208