GT2023 1417 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2024

28 nước, 2 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua