GT2023
 • Cờ úp: Số trận: 20, Thắng: 10, Thua: 10, Điểm: 1432
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của GT2023

 • Cờ úp - 29/1/2024
  GT2023 1448 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 28/1/2024
  GT2023 1457 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 28/1/2024
  GT2023 1457 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 28/1/2024
  GT2023 1440 +15
  vs
  Kvan 1411 -15
 • Cờ úp - 26/1/2024
  GT2023 1436 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 26/1/2024
  GT2023 1417 0
  vs
  Anonymous 0 0