Xaydung 1621 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4/2/2024

25 nước, 2 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua