bichlk3 1543 -19
nhapnha 1471 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

53 nước, 9 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua