nhapnha
  • Cờ úp: Số trận: 4343, Thắng: 2014, Thua: 2313, Điểm: 1323
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của nhapnha

  • Cờ úp - 6 ngày trước
    nhapnha 1323 0
    vs
    Anonymous 0 0