Khoahien 1566 -17
thanh176 1521 +17

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

57 nước, 13 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua