Khoahien
  • Cờ tướng: Số trận: 755, Thắng: 355, Thua: 384, Điểm: 1374
  • Cờ úp: Số trận: 134, Thắng: 57, Thua: 77, Điểm: 1409

Các trận gần đây của Khoahien