Khoahien
  • Cờ tướng: Số trận: 1626, Thắng: 761, Thua: 831, Điểm: 1609
  • Cờ úp: Số trận: 386, Thắng: 180, Thua: 205, Điểm: 1531

Các trận gần đây của Khoahien