thanh176 1538 -15
Khoahien 1549 +15

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

33 nước, 3 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết