Ngocnghiem 1476 -15
nhapnha 1473 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

35 nước, 2 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua