Saigon4 1722 +20
Duongst 1821 -20

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2024

46 nước, 11 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua