Saigon4
  • Cờ úp: Số trận: 10259, Thắng: 5887, Thua: 4345, Điểm: 1677
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Saigon4