nhuthuy 1748 -24
tramtran5 1568 +24

Kiểu: Cờ tướng, 16/2/2024

59 nước, 12 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua