tramtran5
  • Cờ tướng: Số trận: 72, Thắng: 35, Thua: 34, Điểm: 1602
  • Cờ úp: Số trận: 423, Thắng: 246, Thua: 176, Điểm: 1903

Các trận gần đây của tramtran5