khiem12 1462 -16
bichlk4 1464 +16

Kiểu: Cờ tướng, 19/2/2024

85 nước, 8 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua