bichlk4
  • Cờ tướng: Số trận: 17, Thắng: 11, Thua: 5, Điểm: 1448
  • Cờ úp: Số trận: 127, Thắng: 64, Thua: 63, Điểm: 1439

Các trận gần đây của bichlk4