khiem12 1462 +16
bichlk4 1464 -16

Kiểu: Cờ tướng, 19/2/2024

56 nước, 5 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua