Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

50 nước, 4 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua