S54923421
 • Cờ úp: Số trận: 126, Thắng: 85, Thua: 41, Điểm: 1816
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của S54923421

 • Cờ úp - 5 ngày trước
  S54923421 1684 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  S54923421 1684 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  S54923421 1684 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  S54923421 1684 0
  vs
  Anonymous 0 0