Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

7 nước, 1 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua