congnt 1566 -22
Tung.daklak 1430 +22

Kiểu: Cờ tướng, 20/2/2024

55 nước, 14 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ