congnt
 • Cờ tướng: Số trận: 12398, Thắng: 7024, Thua: 5230, Điểm: 1630
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của congnt

 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  congnt 1635 0
 • Cờ tướng - 19 giờ trước
  congnt 1635 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  congnt 1637 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 23 giờ trước
  congnt 1655 -18
  vs
  phat68 1602 +18
 • Cờ tướng - hôm qua
  congnt 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  congnt 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  congnt 1645 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  congnt 1641 0
  vs
  Anonymous 0 0