congnt

Các trận gần đây của congnt
 • Cờ tướng - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  congnt 1445 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  congnt 1445 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  congnt 1441 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  congnt 1441 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  congnt 1441 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  congnt 1458 -17
  vs
  namdiu 1438 +17
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  congnt 1458 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  congnt 1458 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  congnt 1458 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  congnt 1458 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  congnt 1439 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  congnt 1456 -17
  vs
  ongtien 1438 +17
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  ongtien 1419 +19
  vs
  congnt 1475 -19
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  congnt 1460 +15
  vs
  ongtien 1434 -15
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  congnt 1460 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  congnt 1460 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  congnt 1460 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  congnt 1460 0
  vs
  Anonymous 0 0