Tung.daklak 1450 -12
dungviet 1530 +12

Kiểu: Cờ tướng, 21/2/2024

67 nước, 8 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ